دسته‌ها
یادداشت‌ فنی

ما در مهم‌ترین روز سینمای ایران از دسترس خارج شدیم

جشنواره‌ی فجر مهم‌ترین رویداد سینمای داخلی است. آن هم نه فقط برای فیلم‌بین‌ها و فیلم‌سازها، بلکه برای سینماها و بلیت‌فروش‌ها هم رویداد بسیار مهمی است.

جشنواه‌ی فجر سال ۱۳۹۹ از بسیاری از جهات عجیب‌ترین جشنواره‌ی فجری بود که در این سال‌ها برگزار شد. از نامشخّص بودن وضعیّت برگزاری آن تا دو هفته مانده به زمان جشنواره تا فروش تمام الکترونیکی بلیت‌های آن. فروشی که در چندساعت اوّل عملاً در کار نبود، چون تمام بلیت فروش‌ها از دسترس خارج شدند.

این چندساعت عدم دسترس را بگذارید کنار تعطیلی تقریباً یک‌ساله‌ی سینماها و نیاز شدید تمام بخش‌های سینما به جریان نقدینگی‌ای که جشنواره‌ی فجر قراربود ایجاد کند. اینطوری شاید متوجّه اهمّیّت این خاموشی چندساعته بشوید.

در این نوشته می‌خواهیم دلیل فنّی از دسترس خارج‌شدن سینماتیکت را، به عنوان بزرگ‌ترین فروشنده‌ی بلیت، با هم ببینیم.